Thông thường những đơn hàng phát sinh trước 16h sẽ được lên lịch giao ngay trong ngày(ngoại trừ ngày lễ nghỉ và chủ nhật) còn không sẽ được để sang ngày hôm sau. Đối với khách hàng ở ngoại thành hoặc ở xa, việc giao hàng có thể phải sử dụng dịch vụ vận chuyển của các công ty giao vận hoặc các nhà xe. Việc gửi bằng cách nào MegaShip luôn nắng nghe ý kiến quý khách để hàng được an toàn và thuận tiện cho khách hàng nhất.

 

Đối với những mặt hàng online và hàng sử dụng dịch vụ mua hàng hộ từ nước ngoài về thì thời gian chờ đợi hàng từ Mỹ và Châu Âu về Việt nam trong vòng 10-15 ngày. Như vậy thời gian nhận hàng phụ thuộc vào thời gian thanh toán của quý khách và thời gian người bán gửi hàng tới các địa chỉ tại nước ngoài của MegaShip.

 

note: Việc vận chuyển rất ít khi bị trục trặc bởi công việc đóng gọi của MegaShip hết sức cẩn thận, tuy vậy vẫn có thể gặp sự cố này khác chẳng. Trong trường hợp xấu không mong muốn này mong quý khách giữ liên lạc thường xuyên với bộ phận khách hàng để có thể xử lý ổn thỏa sớm cho quý khách.