nguyentaclamviecctv

-    Cộng tác viên làm việc trực tiếp với megaship.net, không phải qua một trung gian nào.

 

-    Các cộng tác viên được gửi bảng hoa hồng chi tiết từng sản phẩm trên megaship.net.

 

-    Tự lựa chọn sản phẩm phù hợp đưa ra thị trường.

 

-    Công tác viên được hoa hồng khi và chỉ khi bán sản phẩm của megaship.net.

 

-    Khi trở thành cộng tác viên trên megaship.net, bạn sẽ có 1 tài khoản trên trang megaship.net. Và khi mua hàng bạn dùng tài khoản này để mua, mục đích để cho megaship.net biết cộng tác viên đã mua những sản phẩm nào, và cuối kỳ tổng kết hoa hồng và gửi cho cộng tác viên trực tiếp hoặc qua tài khoản ngân hàng kèm với bảng đối soát chi tiết những sản phẩm bạn bán được.