Theo dõi đơn hàng

 

Với mỗi đơn hàng của MegaShip đều có một mã đích danh  - Mã  đặt hàng. Quý khách có thể login vào tài khoản của mình để theo dõi đơn hàng và tình trạng hiện hành đang ở giai đoạn nào.

ma don dat hang

 

Đối với hàng online hoặc hàng gửi mua hộ: MegaShip sẽ cung cấp cho quý khách mã số theo dõi gọi là tracking number, để vào trang website của hãng vận chuyển tương ứng kiểm tra tình trạng hiện tại mặt hàng của quý khách như: vận chuyển chưa, đang đi tới đâu, .....

 

Website tham khảo mã tracking number tổng quát: http://www.trackingnumber.org/