cachthucmuahangctv

Bước 1: Cộng tác viên vào trang web megaship.net.

 

Bước 2: Cộng tác viên chọn sản phẩm muốn mua. 


Bước 3: Tiến hành tạo đơn hàng, đăng nhập bằng tài khoản email mà bạn đã đăng ký làm cộng tác viên với mega. 

Lưu ý:

-         Khi bạn trở thành cộng tác viên của megaship.net, bạn phải vào trang megaship.net đăng ký với địa chỉ email và thông tin giống như trong CV của bạn đã gửi cho megaship.net.

-         Tại thông tin của người nhận, nhớ ghi đầy đủ thông tin người nhận: họ và tên, số địa thoại, địa chỉ giao hàng. Để nhân viên Mega giao cho đúng.

 

Bước 4: Đơn hàng được tạo ra.

 

Bước 5: Nhân viên mega tiến hành xử lý đơn hàng.