thanhtoanctv

 

Bước 1: Cuối tháng, nhân viên mega sẽ thống kê các đơn hàng cho từng cộng tác viên.

 

Bước 2: Nhân viên Mega gửi bảng kê chi tiết đơn hàng và hoa hồng cho từng cộng tác viên. Cộng tác viên kiểm tra lại nếu có sai sót gì thì báo với nhân viên của mega.

 

Bước 3: Nếu không có vấn đề gì thì Mega sẽ tiến hành thanh toán cho cộng tác viên thông qua hai hình thức là chuyển khoản hoặc nhận tiền mặt tại mega. Tùy theo, cộng tác viên chọn hình thức nào. Mặc định là chuyển khoản.