xulydonhangctv

 

Bước 1: Nhân viên Mega xem thông tin đơn hàng của bạn. Gọi điện cho cộng tác viên xác nhận lại đơn hàng.

 

Bước 2: Nhân viên Mega đi giao hàng.

 

Bước 3: Nhân viên mega cập nhật lại tình trạng đơn hàng cho công tác viên theo dõi để biết là đơn hàng của bạn được giao hay chưa và như thế nào.